Henning Grande

Konsulent

henning.grande@novanet.no

Om Henning

Henning har en bachelorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo og har spesialisert seg innen systemarkitektur, funksjonell- og problemløsningsprogrammering og operativsystemer. Han har en sterk interesse for teknologi og har allerede opparbeidet seg bred teknologisk kompetanse. I de seneste prosjektene han har vært involvert i, har han deltatt i alle ledd av systemutviklingen - fra arkitektur, analyse og design, til implementering, testing og operasjonalisering av løsninger. I tillegg til å ha spesialisert seg på .NET, har han også erfaring med å utvikle mobilapplikasjoner ved hjelp av React Native. Prosjektene han har jobbet på, har vært for anerkjente selskaper og organisasjoner som EQ Timing AS, PayEx og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Henning skiller seg ut som en konsulent på grunn av sin sterke teknologiforståelse og evne til å tilpasse seg forskjellige miljøer og teknologier. Han kan tilføre stor verdi til ethvert team eller prosjekt. Når han ikke lærer seg nye programmeringsrelaterte ting, finner man Henning ute på tur med et kamera i hånden. Han har et godt øye for bilder og kan gi gode turtips i Nordmarka.

Teknisk kompetanse

ASP.NET, C#, Azure, Entity Framework, Octopus, TeamCity, Swift, Clean Swift Achitecture, Firebase, Firebase Cloud Functions, CocoaPods, TypeScript, React, JavaScript, TypeScript, Java, Python, Kotlin, Bash, SQL, Bicep, React Native

Roller

Fullstackutvikler