Ingve Vikan Sund

Seniorkonsulent

ingve.vikan.sund@novanet.no

Om Ingve

Ingve er senior fullstack-utvikler med lang erfaring innenfor systemutvikling. Som person er Ingve løsningsorientert og ser alltid etter løsninger i stedet for problemer. Han trives med å jobbe i team, og ser nytten av å ha dyktige kolleger rundt seg for å finne de beste løsningene på kundenes utfordringer. Han har hatt ansvar som både lead tech, team leder og team utvikler.

Teknisk kompetanse

C#, Javascript, Typescript, SQL, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Api, ASP.NET core, SignalR/WebSockets, MSMQ, AMQP, MongoDB, NServiceBus, Microsoft Service bus, Azure Web Jobs, Azure Web Apps, Azure Blob Storage, Azure Table Storage.

Angular, Knockout.js, Vue.js, CQRS, TDD, DDD, Dependency Injection, SignalR/WebSockets, WCF.

Octopus Deploy, TeamCity, VSTS, Git/Github, Continuous Deploy/Continuous Integration.

Universell utforming, Progressive Web Apps, WCAG 2.0, Mobile First, Responsive design.

Annet: Xamarin, CSS/LESS/SASS, HTML, BankID, Vipps.

Roller

Fullstackutvikler
Backendutvikler
Frontendutvikler
DevOps Engineer
Arkitekt