Kjetil Langerud

Seniorkonsulent

kjetil.langerud@novanet.no

Om Kjetil

Kjetil har opparbeidet seg en bred erfaring gjennom 15 år som systemutvikler. Han har jobbet mye med utvikling og forvaltning av webløsninger med høye krav til skalering og oppetid.

Han trives godt i rollen fullstack-utvikler i .Net- og Azure-miljøer. Hvis Kjetil får ansvaret for frontend får du i tillegg brukt hans spesialistkompetanse. Han er en god kommunikatør som er dyktig til å formidle komplekse digitale konsepter tilpasset mottakeren.

Teknisk kompetanse

Dotnet Core, ASP.NET MVC/WebApi, Entity Framework, HTML5, CSS3, jQuery, AngularJS, LESS / SASS, Selenium, TypeScript, Webpack, Gulp, Node.js, Xamarin Forms, TeamCity, Jenkins, Azure, Git, C#, JavaScript, ELM, SignalR, JSON, XML, MS SQL Server, MySQL, MQTT, Blazor, RabbitMQ, DevExpress, Knockoutjs.

Roller

Fullstackutvikler
Frontendutvikler