Støtte til ansattes gründerdrømmer: Slik gir Novanet rom for innovasjon og kreativitet blant de ansatte

Det å følge drømmen om å starte en egen bedrift kan være en utfordrende og risikabel vei å gå. Hos alle selskapene i Nova Consulting Group ønsker vi å støtte våre ansatte i å realisere sine gründerideer, samtidig som de fortsetter å jobbe hos oss. Derfor har vi etablert selskapet Novalab. Novalab gir våre ansatte den faglige og økonomiske støtten de trenger for å utforske og utvikle sine ideer. Vårt mål er å gi dem rom for innovasjon og kreativitet, samtidig som de har en fast jobb og inntekt.

Kjetil Manheim, Daglig leder i Novalab

Kjetil Manheim, daglig leder for Novalab, forteller at selskapet er et av mange tilbud NOVA har for å leve opp til visjonen om å være verdens beste arbeidsplass.

– Vi ønsker å møte ansattes behov for å være innovative og kreative, løfte frem talent, og være en støtte for gründerne som finnes blant dem, sier han og fortsetter.

– Det er mange innenfor vår bransje som er opptatt av å få brukt sine kreative evner, men det å starte egen bedrift eller utvikle noe kan være vanskelig når man er ansatt et sted. Derfor legger vi til rette for utvikling av idèer i Novalab, sier Manheim.

Vi tror at dette initiativet ikke bare gir våre ansatte en mulighet til å realisere sine drømmer, men også at det er med på å bidra til en kultur av innovasjon og kreativitet i selskapet vårt.

Lav terskel for å bli med

Han vil at det skal være en lav terskel for ansatte å snakke om idèene sine og gi dem muligheten til å teste dem ut og få feedback. De skal oppleve at de får tenke som en produktutvikler og får hjelp og støtte til å raffinere prosessen.

– Det skal være en lav terskel for å bli en del av programmet – fra idè til umiddelbar bistand, fortsetter Manheim.

Et av vilkårene er at Novalab tar 5% eierandel i selskap som etableres. Til gjengjeld stiller de gjerne med både kapital, betalt permisjon, kompetanse, juridisk bistand og tilgang til praktiske ressurser frem til realisering.

– Vi vil demonstrere raushet og går så langt at vi kan investere i selskapet som etableres. Å være verdens beste arbeidsplass er å gi ansatte denne muligheten. Så skal de vite at døren er fortsatt åpen hos oss hvis det ikke skulle gå. Hvis det blir en suksess, så vil vi at de skal sitte med en opplevelse at Novalab-programmet var med på gjøre suksessen mulig og at vi behandler folk bra. Vi ser frem til å støtte flere av våre ansatte på deres vei mot gründerdrømmen, avslutter Manheim.

Verdifullt nettverk for gründeren

Alex Albu er en svært engasjert utvikler som har jobbet som seniorkonsulent i Novanet siden 2019. Han er dedikert både til å designe og utvikle løsninger for kundene våre og til å bidra aktivt i vårt fagmiljø. Alex er også engasjert i samfunnsnyttig arbeid og har bidratt til å arrangere DevOps Days i Oslo og hjelper til i Code for Romania. Han har en imponerende evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og i tillegg til å jobbe med kundeprosjekter, dedikerer han nå også tid til å utvikle sin egen forretningsidé.

– Det hele startet med at jeg så et behov for et nytt produkt og en app i markedet og sendte inn en forespørsel om støtte til Novalab. De syntes ideen var interessant og vi startet opp samarbeidet etter sommerferien i fjor. Det var veldig nyttig å tidlig få tilbakemeldinger fra noen med mer erfaring enn meg på produktutvikling.

– Novalab har virkelig vært en uvurderlig støttespiller for meg. De har ikke bare bidratt med nye ideer og delt sine erfaringer, men også gitt meg tilgang til et nettverk som jeg aldri ville hatt muligheten til å bygge selv. De har hjulpet meg med å kontakte relevante samarbeidspartnere og gitt meg tilgang til kunnskap og kompetanse som har vært avgjørende for å realisere ideen min i et marked som var helt nytt for meg.

Fikk tid og penger til å bygge prototype

Alex setter stor pris på hjelpen han fikk fra Novalab med å bygge en prototype. Takket være deres omfattende nettverk fikk han tilgang til kompetanse på mobilutvikling, UX og design - noe som effektiviserte prosessen betydelig. Med Novalabs støtte klarte han raskt å utvikle en prototype, som var klar til å bli presentert for potensielle samarbeidspartnere.

– Novanet ga meg permisjon fra kundeprosjektet jeg jobbet med, og Novalab ga meg lønn i perioden - jeg hadde aldri klart det uten deres støtte.

Om Novalab

Novalab skal være et støtteprogram for ansatte som har en gründeridè. De ser etter muligheter for å gå inn i prosjektene og tilrettelegge for utvikling. Det kan være kapital og økonomisk støtte, tilgang til nettverk og kompetanse, og ikke minst at ansatte får drøftet utvikling av idèen sin. Novalab kan være en motiverende sparringpartner for ansatte og bidra til at hver og en får utvikle sitt unike talent. Så langt er det realisert to selskaper, JoinMe Social (https://joinme.social) og Okam (https://www.okam.no)

Det er 600 ansatte totalt i Nova Consulting Group. Gjennom Novalab kan ansatte forfølge egne grunderidèer. Les mer om Novalab her: https://www.novalab.no/om-novalab