Huddly

Komplekse utfordringer krevde bruk av både programvare og maskinvare i løsningen.

«Det har vært gøy og inspirerende å jobbe i et teknologitungt selskap, med et veldig fint team, der vi har fått være med fra starten og diskutere alle valg og utfordringer. IoT og AI blir viktig i fremtiden, og det har vært givende å bidra til å skape verdi innen dette feltet.»

Hallstein Brøtan

Seniorkonsulent i Novanet

Oppgaven

Huddly er kjent for å forbedre videomøter ved hjelp av intelligente kameraer og kunstig intelligens. Da de tok kontakt med oss i Novanet for samarbeid, hadde de et tydelig mål om å forbedre kundeopplevelsen ytterligere ved å utvikle en prototyp på en kundeportal. Denne portalen skulle gi kundene deres større fleksibilitet og flere valgmuligheter i administrasjon av deres kameraer. Her skulle kundene for eksempel kunne oppdatere programvaren og endre innstillinger på kamera. Noen av Huddlys kameraer hadde også ekstra funksjoner som de ønsket å tilby som oppgraderingsalternativer i portalen. Dette inkluderte funksjoner som innramming og fokusering på den som snakker under et møte.

Teamet

Huddly hadde allerede startet et forprosjekt der flere av prosessene og designskissene for kundeportalen hadde blitt kartlagt før Novanet ble involvert. Med hjelp av vårt søsterselskap Novacare, satte vi sammen et dedikert team bestående av tre utviklere med de kompetansene som var nødvendig for å realisere prototypen til kundeportalen. Dette teamet arbeidet tett sammen med Huddlys egne utviklere og UX-designere, og hele prosessen ble smidig ledet av Huddlys interne produkteier.

Innsikt

Huddly hadde gjennom mange års erfaring i videokonferansebransjen allerede opparbeidet seg en god forståelse av kundenes ønsker og brukerbehov i en portal, og dette dannet grunnlaget for prosjektet. Det første skrittet for vårt team var derfor å kartlegge de tekniske kravene som måtte oppfylles i utviklingen av prototypen. For å lykkes med å bygge en løsning helt fra bunnen av, er det viktig å ta mange gode beslutninger fra starten. Teamet besto av noen svært erfarne konsulenter som både hadde sett mange løsninger utvikle seg over tid og hadde vært med på å bygge noe fra bunnen av tidligere. Dette var nyttig erfaring for at teamet raskere kunne ta veloverveide og gode arkitekturvalg i de tidlige stadiene av prosessen.
Et av kravene teamet jobbet med å detaljere i starten var behovet for at portalen skulle kunne kommunisere med kameraer spredt over hele verden. De måtte designe en skalerbar arkitektur som også kunne sikre pålitelig kommunikasjon med kameraer i ulike tidssoner og nettverksmiljøer.

Utfordring

Etter å ha fått innsikt i de tekniske kravene for prosjektet, sto teamet overfor oppgaven med å planlegge og implementere en solid infrastruktur. Det var viktig for teamet å skripte hele infrastrukturen, og dermed ha et solid fundament for hele prosjektets varighet.
Når dette fundamentet var på plass og utviklingsarbeidet var i gang, møtte teamet på neste utfordring: å utvikle en effektiv og brukervennlig metode for å tilordne kameraene til riktig kunde. For å maksimere brukervennligheten, var målet at kameraene selv skulle kunne identifisere hvilken kunde de tilhørte. Å finne en løsning for denne tilordningen var en vesentlig del av det overordnede målet om å skape en helhetlig og brukervennlig løsning.

Teamet valgte å bruke en del tid på å utforske ulike tilnærminger og vurdere flere alternative løsninger. Gjennom en grundig problemløsningsprosess og ved bruk av både maskinvare og programvare, lyktes de med å lage en løsning hvor kameraene selv kunne identifisere sin tilhørighet.

Løsningen

For å realisere SaaS-løsningen ble det utviklet en mikrotjenestearkitektur som ga både fleksibilitet og muligheter for skalering. Denne arkitekturen ble også designet for å dra nytte av ulike moduler og funksjonaliteter i Azure-miljøet.

Teamet besluttet å benytte Azure IoTHub på grunn av dets evne til å administrere kommunikasjonen med veldig mange enheter. IoTHub fungerte som en pålitelig formidler mellom kundeportalen og kameraene. Det muliggjorde også synkronisering av oppdateringer og mottak av meldinger fra kameraene, som deretter ble lagret i en database. I tillegg ble det valgt å benytte tidsseriedatabasen InfluxDB som en del av løsningen. Valget av akkurat denne teknologien var basert på Huddlys tidligere positive erfaring med denne plattformen. InfluxDB ble brukt til å motta meldinger fra kameraene eksempelvis når de ble slått av eller på, samt for å registrere viktige data som hvor ofte møterommet var i bruk, tilgjengelighet, og generell kapasitetsinformasjon i møterommene.
For brukere av kundeportalen gir den nye løsningen en brukervennlig informasjonsside og et nyttig verktøy for å styre sine kamera. Her får de opp alle sine møterom og hvilke kamera de har i rommene og de kan enkelt planlegge og skedulere kameraoppgraderinger, redigere innstillinger som for eksempel lysbalanse, og abonnere på ekstra kamerafunksjonaliteter. Denne muligheten for styring og fleksibilitet har resultert i en betydelig fordel for Huddlys' kunder.

Kunden

Huddly er et teknologiselskap som har spesialisert seg på å utvikle produkter ved å kombinere ekspertise på tvers av flere områder, inkludert design, maskinvare, programvare og kunstig intelligens. Selskapets intelligente kameraer er skapt med mål om å forbedre og forenkle måten mennesker kommuniserer med hverandre under videomøter.