Inflow Media

En kraftig økning i bruken av strømmetjenester har modernisert det tradisjonelle lineære TV-tilbudet, og TV-seerne ønsker i større grad å kunne søke underholdning på tvers av kanaler og distributører.

«Erfaringen og kompetansen Leif hadde med skyteknologi var avgjørende for å få en vellykket start og gjennomføring av prosjektet.»

Robin Sveen

Developer Lead, InFlow Media

Oppgaven

I 2021 erkjente InFlow Media at de måtte gjøre en fullstendig omskriving av sine produkter for å samle inn, strukturere og berike metadata for TV-innhold. De hadde behov for løsninger som var skalert for selskapets planlagte vekst og som også kunne imøtekomme moderne TV-seervaner. En kraftig økning i bruken av strømmetjenester har modernisert det tradisjonelle lineære TV-tilbudet, og seerne ønsker i større grad å søke underholdning på tvers av kanaler og distributører. Denne dreiningen fra kanalorientering til fokus på innhold var ikke mulig å gjøre innenfor eksisterende monolittisk databasestruktur. I tillegg hadde kodebasen for produktene blitt et lappeteppe av ulike teknologier som var vanskelig å forstå og vedlikeholde. Brukere av redaktørgrensesnittet klaget over den trege og tungvinte klientapplikasjonen og ønsket seg en moderne webapplikasjon.

Teamet

InFlow Media startet med å etablere et sterkt team for å realisere den nye løsningen. De hadde allerede en erfaren tech lead på plass, men hadde behov for å øke kompetanse på skyteknologi og øke utviklingskapasiteten. Gjennom et tidligere samarbeid hadde InFlow Media god erfaring med Novanets konsulenter og tok derfor kontakt med oss for å høre om vi hadde kapasitet til å hjelpe dem.

Vår seniorkonsulent, Leif, hadde riktig kompetanseprofil og gikk inn i prosjektet fra begynnelsen av 2022.

Innsikt

Leif startet arbeidet med å bli kjent med InFlow Media og deres forretningsbehov. Han satte seg videre godt inn i kravene og målene for den nye løsningen samtidig som han skaffet seg en oversikt over eksisterende arkitektur, teknologier og prosesser. Han samlet også en oversikt over alle interessentene for den nye plattformen og hvilke behov og krav de hadde.

Løsningen

Da Leif og resten av teamet hadde god oversikt over eksisterende løsning og krav til den nye løsningen, startet de med å lage en høynivåarkitektur som beskrev den overordnede strukturen og organiseringen av systemet. Høynivåarkitekturen inkluderte også komponenter, grensesnitt og relasjoner mellom dem. De laget så en skisse for hvordan datamodellen, forretningslogikken og brukergrensesnittet skulle implementeres, og forholde seg til hverandre. Teamet definerte også de tekniske kravene for å sikre at løsningen kunne møte InFlow Medias vekstambisjoner.

Da målskissen var klar evaluerte de ulike teknologier før de landet på skyleverandør og hvilke programmeringsspråk, rammeverk og databaser de skulle bruke i plattformen.

Etter en arbeidsperiode på nesten 10 måneder, kunne teamet sette en MVP (Minimum Viable Product) i produksjon. MVPen leverer i første omgang kun data for en kanal til en av InFlow Medias kunder, men planen er å gradvis legge til flere kanaler og produkter i tiden som kommer.

Implementeringen av løsningen er en krevende prosess, da TV-distributørene har svært unike krav og behov. Derfor er det viktig for oss å erstatte løsningen del for del, i stedet for å gjøre en fullstendig omlegging av programvaren på en gang.

Løsningen har også gitt InFlows redaktører en mye mer effektiv arbeidshverdag med et mer brukervennlig verktøy. De har fått et nytt grensesnitt som er raskt, lett å bruke og som gir dem mer tid til å fokusere på det viktigste - å skape kvalitetsinnhold for InFlow Medias kunder.

Teknologi

Løsningen består av flere mikrotjenester bygget på serverless-teknologi og tradisjonelle API-er på .NET 6 og benytter AWS sine skytjenester. Infrastrukturen er satt opp med Terraform, for enkel og trygg provisjonering av ressurser. Redaktørgrensesnittet er bygget som en Single-page applikasjon, og benytter Vue.js som rammeverk.

Kunden

InFlow Media leverer metadata om TV-innhold til elektronisk programguide, strømmetjenester og aviser. De bygger innovative og skreddersydde teknologiske løsninger med fokus på å konsekvent kunne levere den beste metadatakvaliteten.

https://www.inflowmedia.tv/