Tradesolution

Løsninger for
effektiv varehandel

«Tradesolution har et fremoverlent utviklingsmiljø som griper de mulighetene moderne teknologi gir.»

Terje

Seniorkonsulent i Novanet

Oppgaven

Novanet inngikk et samarbeid med Tradesolution da de på et tidspunkt hadde behov for å tilføre utviklingsavdelingen ny kunnskap og økt kapasitet. Utviklingsavdelingen består i dag av ca. 15 utviklere som jobber i flere ulike team. Teamene er ansvarlig for en eller flere tjenester, og alle teamene er ansvarlig for bygg, test og deploy helt ut til produksjon.

Løsninger

Tradesolution tilbyr sine kunder ulike løsninger og tjenester, og Novanet har vært involvert i forvaltning og videreutvikling av flere av disse. Vi jobber også med utvikling av støttesystemer som f.eks. brukerhåndtering, rapportering og CRM. Frontendløsningene er basert på React og Angular, og i backend er det .NET-baserte REST API. Alle løsninger kjører i Microsoft Azure.

Teknologi

Produkt: Microsoft Azure
Språk: C#, JavaScript, TypeScript
Rammeverk: .NET, AngularJs, React/Redux
Teknologi: Redis, Azure Cosmos DB, Azure AD, Azure EventHub, Application Insights, MS SqlServer, Azure Functions, Webpack
Kildekodeverktøy: Azure DevOps Services
Verktøy: Visual Studio 2019, Visual Studio Code
Issue og project management: Azure DevOps Services

Kunden

Tradesolution AS tilbyr en rekke tjenester for aktørene i dagligvarebransjen. Gjennom kompetanse, løsninger og engasjement bidrar de til at deres kunder oppnår effektiv varehandel.